Tjenester

Vi tilbyr:

- Utslipp alle hverdager, inkludert dekkenskift

- Foring tre ganger daglig alle hverdager og annenhver helg

  • Av grovfor tilbys tørt høy og høyensilasje. Av kraftfor tilbys: Energi, Condition Mix, Cool Mix, Senior Condition Mix, Lucerne og Betfiber.

- Dugnadsordning for resterende utslipp og foringer.

- Store paddocker med termobar

- Sommerbeiter

- 25x60 ridebane med filtbunn og belysning

- Gode turmuligheter

- Vaskemaskin til vask av hesteutstyr

- Tørkerom for dekken

- Et skap per hest

- Salrom i alle stallene

- Varmestue med kjøleskap og kaffemaskin